background image

Mağaza Güvenliği

Mağaza Güvenlik hizmetleri, mağaza varlıklarını korumak ve aynı zamanda müşterilerin güvenlik içerisinde alışveriş yapabilmeleri açısından mağaza güvenliği operasyonlarının ana konusunu oluşturmaktadır. Mağaza Güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca risk faktörlerini değerlendirecek, daha sonra ne tip önlemler alınması gerektiği ve firma olarak bu konudaki profesyonel operasyon tarzımızı belirteceğiz.
 
 
Gerek bireysel mağazacılık ve gerekse mağazalar zinciri şirketleri için, işlem hacmi ve hizmet sirkülasyonunun fazlalığı nedeniyle kontrol edilemeyen maliyetler, kayıplar ve çeşitli etmenler risk oranını her geçen gün arttırmaktadır. Mağaza Özel Güvenlik Hizmetleri ile kayıpların ve maliyetlerin ortadan kaldırılması için yapılan fiziki ve teknolojik yatırımlar ile tüm kayıpların kontrollü bir biçimde engellenmesini, minimum seviyeye indirilmesi ve denetlenebilmesi hedeflenmektedir. CD Özel Güvenlik olarak, sektöre özel çözümlerimiz ile amacımız;
 
 
Mağaza sektörüne ait risk analizlerinin yapılması
Kontrol dışı maliyetlerin tespit edilmesi,
Görülmeyen kayıpların engellenmesi,
Mağaza işletme güvenliğinin en etkin biçimde sağlanması,
Talep halinde ürün sevkiyat süreçlerinin kontrol altına alınabilmesi,
Talep halinde müşteri alışkanlık ve davranış tarzlarının belirlenmesi,
Müşteri tüketim alışkanlıklarının kontrolü,
Çalışan elemanların genel satışlara olan katkılarının denetlenmesi,
Eleman performans değerlendirmesine yardım edecek verilerin temin edilmesi,
Mevcut yapıya ait tüm güvenlik senaryolarının analizi, kontrolü, ölçümü ve denetlenmesi sağlayan veritabanının oluşturulması.