background image

SET Koruma ve Güvenlik A.Ş. etkin bir koruma için rol ve sorumlulukların açık bir biçimde dağıtılmasını, başarılı güvenlik uygulamalarının altyapının her parçasındaki güvenlik ve korumaya uygun düzeylerde uygulanarak risk değerlendirmesinin ortak standartlarının tespit edilmesinin sağlanmasını da gaye edinmiştir.